Sivil Toplum Kuruluşları Komitesi

Sivil Toplum Kuruluşları Komitesi, kulübün diğer sivil toplum kuruluşları ile iletişimini sağlamaktan sorumludur. Kulübün çalışmakta olduğu farklı odak noktalarında farklı sivil toplum kuruluşları ile ortaklıklar kurması stratejik olarak büyük önem arz ettiğinden komitenin görevi tüm diğer komitelere destek olmaktır. Farklı projeler için ihtiyaç duyulacak STK’lara ulaşmak, gerekli görüşmeleri yapmak, proje çerçevesinde tarafların rollerini belirlemek ve bu ilişkiyi yönetmek Sivil Toplum Kuruluşları Komitesi’nin görevidir. Kurulan bağların kalıcı olması sağlanmalı ve uzun dönemli ortaklıklar kurulmasına özen gösterilmelidir.

Sivil Toplum Kuruluşları Komitesi Proje Arşivi için Tıklayınız