Halkla İlişkiler Ana Komitesi

Halkla İlişkiler Ana Komitesi’nin temel amacı Rotaract'ın topluma ve hedef kitlelere tanıtımını gerçekleştirmektir. Halkla İlişkiler Komite Başkanları aylık raporlar ve toplantı katılımları ile Asbaşkan ve Halkla İlişkiler Ana Komitesi'nden Sorumlu BRT Yardımcısı'na kulübün halkla ilişkiler alanındaki projelerine ilişkin bilgiler verir. Bunun yanı sıra Halkla İlişkiler Ana Komitesi, kulübün ve Rotaract'ın tanıtımına yönelik görüşleri inceler ve yıllık plan yapar. Projelerin düzenlenmesi ve kolaylaştırılmasında liderlik rolü üstlenir. Halkla İlişkiler Ana Komitesi Başkanları, tanıtım projeleri gerçekleştirmenin yanı sıra 2420.Bölge internet sitesi üzerinden (www.rotaract2420.org) haberleşmeyi kulüp içinde özendirmelidir. Bunun yanında Bölge Temsilciliği tarafından çıkarılan Bölge Bülteni'ne yazı, kulüp haberleri ve sponsorluk gibi konularda destek vermelidir.

Halkla İlişkiler Ana Komitesi Proje Arşivi için Tıklayınız