Kariyer Gelişim Komitesi

Kariyer Gelişim Ana Komitesi’nin amacı, üyelere çeşitli meslekler hakkında bilgi vermek ve topluma hizmetin, mesleki veya işindeki başarıyla gerçekleşeceği düşüncesini üyelere benimsetmektir. Komite oluşturulduktan sonra, dönem basında toplanarak bir etkinlik planı yapılmalıdır.

Mesleki Gelişim Komitesi altında gerçekleştirilecek genel faaliyetler:

-Meslek tanıtım toplantıları düzenlemek,

-İş yeri gezileri düzenlemek,

-Meslek tanıtım seminerleri düzenlemek,

-Staj yeri bulma çalışmaları yapmak,

-Rotary Kulübü’nün Mesleki Hizmetler ile ilgili etkinliklerine katılmak ve yardımcı olmak.

Mesleki Gelişim Komite Başkanları aylık raporlar ve toplantı katılımları ile Asbaşkan ve Kariyer Gelişim Ana Komitesi’nden sorumlu BRT Yardımcına kulübün mesleki gelişim alanındaki projelerine ilişkin bilgiler verir. Bunun yanı sıra Kariyer Gelişim Ana Komitesi, kulübün yıllık mesleki gelişimine yönelik projeslerine ilişkin görüşleri inceler ve plan yapar. Projelerin düzenlenmesi ve kolaylaştırılmasında liderlik rolü üstlenir.

Kariyer Gelişim komitesi Proje Arşivi için Tıklayınız