Uluslararası Hizmetler Ana Komitesi

Uluslararası Hizmetler Ana Komitesi’nin amacı, uluslararası barış, iyi niyet ve anlayışı geliştirmektir. Komite, kulübü dünyaya bağlama ve dostluk köprüleri kurma görevini üstlenir. Uluslararası Hizmetler Ana Komitesi başkanları aylık raporlar ve toplantılar aracılığı ile Asbaşkan’a ve bağlı oldukları Uluslararası Hizmetler Ana Komitesi’nden Sorumlu BRT Yardımcısı’na kulübün projeleri ile ilgili düzenli bilgi verir. Uluslararası Hizmetler Ana Komitesi kulübün yıllık uluslararası hizmetler projelerine ilişkin görüşleri inceler ve plan yapar. Projelerin düzenlenmesi ve kolaylaştırılmasında liderlik rolü üstlenir. Kulüp üyeleri ve toplum içinde uluslararası anlayışı geliştirecek başka etkinlikler planlar.

Uluslararası Hizmetler Ana Komitesi’nin gerçekleştirebileceği faaliyetlere örnekler aşağıdaki gibidir:

– Yurtdışına giden üyelerin ziyaret ettikleri ülkelerdeki Rotaract ve Rotary Kulüplerini ziyaret etmelerini özendirmek

– Diğer ülkelerdeki Rotaract Kulüpleri ile temaslar kurmak, düşünce alışverişinde bulunmak ve ortak projeler gerçekleştirmek,

– Dünya Rotaract haftasında diğer ülkelerdeki Kulüplerle çeşitli etkinliklerde bulunmak,

– Uluslararası konularda kulüpte konuşmacı konuklar ağırlamak,

– Yabancı öğrencileri (Rotary Değişim Programı öğrencileri vb) toplantılara konuk etmek,

– Yabancı konuklara Türkiye’yi tanıtmak.

Uluslararası Hizmetler Ana Komitesi Proje Arşivi için Tıklayınız

Kardeş Kulüplerimiz için Tıklayınız