Hizmet Projeleri Ana Komitesi

Hizmet Projeleri Ana Komitesi, tüm üyelerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı ve rehber olacak projeleri geliştirmek ve yürütmek ile sorumludur. Komite, ilk olarak toplumun gereksinmelerini belirlemeli ve bunları karşılayacak yolları bulmalı; ardından hazırladığı projesini Yönetim Kurulu aracılığı ile kulüp üyeleri ve Kurucu Rotary Kulübü ile paylaşmalıdır. Bunun yanında söz konusu projeleri Hizmet Projeleri Ana Komitesi’nden Sorumlu BRT Yardımcısı ile aylık toplantı ve raporlar aracılığı ile paylaşmalıdır.

Bunlara ek olarak Hizmet Projeleri Ana Komitesi;
-Kulübün yıllık toplum hizmetleri projesine(ler) ilişkin görüşleri inceler ve plan yapar
-Projelerin düzenlenmesi ve kolaylaştırılmasında liderlik rolü üstlenir
-Projelere ilişkin tahmini bütçeleri oluşturur.

Hizmet Projeleri Ana Komitesi Proje Arşivi için Tıklayınız